5. zvod VP 2010
hlavicka
datum

Novinky   Rozpis   Foto   Pokyny   Startovka   Mapy   Piktogramy   Sledy kontrol   Pihlen   Platby    Protokol   Vsledky

bokl bokr

New...

26.4.2010 A nkolik prvnch fotografi ...
Dal budou postupn doplnny.

26.4.2010 Dkujeme vem zvodnkm za ast a vme, e se vm zvody lbily.
Hodnotit a pst pipomnky mete jako obvykle na strnkch http://lpu.cz/vcoblast/index.php
a sv postupy zakreslovat na strnce http://www.obpostupy.cz.

25.4.2010 Pidno: - protokol o zvod.

24.4.2010 Pidno: - vsledky a vsledky s meziasy.

23.4.2010 Pidno: - aktualizovan startovka podle kategori a startovka podle oddl.

22.4.2010 Provedeny mal zmny v pokynech (parkovn, atd.).

21.4.2010 Zveejnny pokyny.

20.4.2010 Pidno: - mapka centra zvodu.

20.4.2010 Pidno: - dlky trat, sledy kontrol a piktogramy

20.4.2010 Pozor: Prosme o zasln dohlek a zmn od dnenho odpoledne na Ivca.Filipova@seznam.cz
Dkujeme.

20.4.2010 Pidno: - startovka podle kategori a startovka podle oddl.
V ptek budou aktualizovny podle dohlek.

19.4.2010 Pidno: - seznam pihlench (bude aktualizovn dle dohlek), poty zvodnk v jednotlivch kategorich.

19.4.2010 Pro malou ast v kategorii D21A, byla tato kategorie dle pravidel VO slouena s kategori D21C.

17.4.2010 Vera jsme byli probhat trat.
Na nkterch mstech le zbytky snhu, povrch je vtinou siln podmen.
Proli jsme veker kontroly, trat by mly bt v podku a ode dneka se zanaj tisknout.

20.3.2010 Pidno: - Rozpis zvodu
             - Mapy prostoru zvodu

19.3.2010 Sputn strnek
okraj