vco-ob.cz | OB postupy | Hodnocení kvality závodů
SOOB Spartak Rychnov n. Kn.
4. kolo Východočeského poháru
16. dubna 2011, Vyhnanice u Voděrad, SOOB Spartak Rychnov n. Kn.
Pokyny pro účastníky závodu


Pořadat. orgán Východočeská oblast sekce OB ČSOS
Tech. provedení SOOB Spartak Rychnov n. Kn. (SRK)
Datum sobota 16. dubna 2011
Centrum Vyhnanice u Voděrad (viz mapa, GPS: 50°12'0.18"N, 16°6'43.92"E)
Prezentace v centru závodu 8:45 – 9:45 hod., viz Mapka centra závodu
Trať klasická
Start 000 = 10:00 hod., intervalový
Vzdálenosti
parkování AUTA – centrum 200 – 1400 m
parkování BUS – centrum 1100 m
centrum – start 450 m
- značeno modrobílými fáborky
centrum – cíl 0 m
Parkování dle pokynů pořadatelů; na příjezdových komunikacích před vesnicí Vyhnanice od Nové Vsi a Ježkovic, prosíme, neparkujte ve vesnici!
PŘIJEZD AUTOBUSŮ: pouze do Nové Vsi od Přepych, Voděrad či Ježkovic! Výstup v Nové Vsi, zaparkování autobusů v areálu místního statku.
Mapa Klabalák, 1 : 10 000, ekvidistance 5m, stav jaro 2011, hlavní kartograf Josef Doležal, rozměr A4, mapový klíč ISOM 2000
- mapa je vodovzdorně upravena
- mapy jsou vybírány do cca 12 hod. v cíly (bude upřesněno rozhlasem)
- v mapě a v terénu (bílou páskou) jsou vyznačeny nově osázené paseky
Zvláštní map. značky
vývrat
výrazný strom
rozpadlý krmelec, triangulační tyč nebo jiný umělý objekt
Terén svažitý terén s údolíčky, středně hustá síť cest se všemi typy průchodnosti terénem, 300 – 430 m. n. m.
Startovní listina dle kategorií vyvěšena v centru závodu, v předprostoru startu a na webových stránkách závodu
Parametry tratí viz tabulka Parametry tratí
Popisy kontrol formou samoobsluhy v prostoru vyvěšování výsledků v centru závodu
Sytém ražení elektronické – SportIdent
Každý závodník je povinen ve startovním koridoru čip vymazat, zkontrolovat vymazání čipu a na cílové čáře orazit cílovou jednotku. V případě poruchy SI jednotky použije závodník mechanické ražení do mapy (viz ukázky mapy). Na tuto skutečnost je závodník povinen upozornit ihned po doběhu pořadatele v cíli.
Zapůjčení čipu 40 Kč, na prezentaci
Organizace startu v prvním koridoru kontrola dle startovky a nulování SI čipu, v druhém koridoru kontrola nulování a ve třetím koridoru start; pro kategorie HDR a P je určen vlastní koridor s nulováním a kontrolou nulování resp. startem (start dle pokynů startéra/rozhodčího na startu);
mapy jsou umístěny několik metrů za startem, dodržujte povinný úsek na mapový start!!
Povinné úseky od startu na začátek orientace (mapový start),
z poslední kontroly č. 100 (sběrky) do cíle (oba úseky značeny červenými fáborky)
Přeběh silnice Kategorie H18C, H21A, C, D, H35C a D21A přebíhají silnici II. třídy č. 304. V celém úseku je pro vozidla omezena rychlost, výstraha běžců přes cestu a z obou stran zpomaluje vozidla také pořadatelská hlídka. Dbejte při přebíhání zvýšené pozornosti!
(Běží se za nepřetržitého provozu, což znamená dodržování pravidel silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění)
Cíl závodník ukončí závod oražením cílové jednotky, cíl je v centru;
Závodníci jsou povinni si ihned po doběhu vyčíst svůj SI čip v místě vyčítání v centru, jinak jim hrozí případně diskvalifikace.
První pomoc první pomoc bude poskytována v prostoru cíle
Časový limit 150 minut pro všechny kategorie
Uzavření cíle 150 minut po startu posledního závodníka
Občerstvení během závodu v lese voda na občerstvovacích stanicích na postupech (označeno v mapě kelímkem), na kontrole č. 61 a po závodě v cíli voda resp. šťáva
WC v centru mobilní WC, viz Mapka centra závodu, na startu nejsou, využívejte WC v centru
Mytí v centru - jsou připraveny lavory; nepoužívejte mycí prostředky
Závodní prostor lesní prostor mezi obcemi Vyhnanice, Přepychy a Bolehošť (viz mapa), vyjma cesty na start
Zakázané prostory zákaz vstupu na soukromé pozemky (značka č. 527 – žlutozelený rastr), do oplocenek a čerstvě osázených pasek (2 označeny v mapě dotištěno značku č. 709 – Nepřístupná oblast, v terénu bílou páskou)
Výsledky průběžné budou zveřejňovány v centru;
Konečné výsledky s mezičasy budou k dispozici na webových stránkách závodu.
Vyhlášení výsledků přibližně od 13:30 hodin v centru (pouze žákovské kategorie na 1. až 3. místě)
- závodníci kategorie HDR obdrží pozornost v cíli
Stravování stánky s klasickým občerstvením v centru
Upozornění Některé tratě se vícenásobně kříží, věnujte větší pozornost zákresu.
Při nedodržení zákazů vstupu vám hrozí diskvalifikace v závodě.
V lese se aktivně pracuje (kácení, sázení, nové oplocenky). Středem mapy vede cyklotrasa.
Prosíme, třiďte odpad: žluté pytle - plast, pytle jiné barvy - ostatní odpad
Prodejní a propagační činnost je možná pouze se souhlasem ředitele závodu.
Předpis závodí se dle platných Pravidel OB a platného Soutěžního řádu soutěží Východočeské oblasti v OB
Protesty písemně, s vkladem 200,- Kč, hlavnímu rozhodčímu
- po skončení závodu, proti oficiálním výsledkům, na adresu:
SOOB Spartak Rychnov n. Kn.
U Stadionu 1413
Rychnov nad Kněžnou
51601
Jury složení jury bude zveřejněno v centru závodu
Funkcionáři
ředitel závodu: Václav Krmaš
hlavní rozhodčí: Lukáš Pátek, R2
stavba tratí: Jan Potštejnský, R2
Příjemný sportovní zážitek a správný směr
přejí pořadatelé ze SRK.
Mapka centra závodu: mapka centra závodu
Poloha centra závodu v mapě:


Zvětšit mapu | Naplánovat trasu do centra závodu
Partneři závodu

Copyright © 2011 SOOB Spartak Rychnov n. Kn.