vco-ob.cz | OB postupy | Hodnocení kvality závodů
SOOB Spartak Rychnov n. Kn.
4. kolo Východočeského poháru
16. dubna 2011, Vyhnanice u Voděrad, SOOB Spartak Rychnov n. Kn.
Ukázky nové mapy Klabalák


– měřítko 1 : 10 000, ekvidistance 5m, stav jaro 2011, hlavní kartograf Josef Doležal, rozměr A4, mapový klíč ISOM 2000
ukázka 1 ukázka 2 ukázka 3
ukázka 4 ukázka 5 ukázka 6
Náhled mapy a prostoru závodu


Mapa se u spodního okraje z velmi malé části překrývá s mapou Křivina a Křivina 2 (obě TYN).
Vysvětlivky: čárkovaná linie - hranice překryvu s mapu Křivina
pod plnou čarou - mapová ukázka pod plnou linií je z mapy Křivina
nad plnou čarou - mapa Klabalák formátu A4
šrafování - prostor závodu
trojůhelník - mapový start (díky nezvyklému umístění, při okraji mapy, uvádíme v ukázce)
prostor závodu

Partneři závodu

Copyright © 2011 SOOB Spartak Rychnov n. Kn.