6. kolo Východočeského poháru
1. května 2013, Rychnov n. Kn. - Studánka, SOOB Spartak Rychnov n. Kn.
Pořadat. orgán Východočeská oblast sekce OB ČSOS
Tech. provedení SOOB Spartak Rychnov n. Kn. (SRK)
Datum středa 1. května 2013
Centrum Rychnov n. Kn. - Letovisko Studánka
Trať žactvo - klasická
H21U, H21C - krátká
D18C, D21U, D21C, D35C, H16C, H18C, H21D, H35C, H35D, H45C, H55C - zkrácená
D16C, D16D, D21D, D35D, D45C, D45D, D55C, H16C, H16D, H45D, H55D, H65C, H65D - klasická
Přihlášky do 25. 04. 2013 prostřednictvím přihláškového systému ORIS
(výjimečně na e-mail ivca.filipova@seznam.cz, přihláška je přijata až po obdržení odpovědi)
Prezentace v centru závodu 8:45 – 9:30 hod.
Start 000 = 10:00 hod.
Vzdálenosti
centrum – start do 1000 m
centrum – cíl do 500 m
Mapa Pod Studánkou, 1:10 000, ekvidistance 5 m, stav duben 2013, hl. kartograf Lukáš Pátek, ISOM 2000
Terén zvlněný terén, se středně hustou sítí cest, porostovými detaily a různou průběžností, ojediněle se vyskytují srázy
Dodatečné přihlášky ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Vklady
žactvo, HDR, P 50 Kč
ostatní a kategorie T80 Kč
Způsob placení při prezentaci
Zapůjčení SI čipu na prezentaci, 40 Kč
Kategorie
H10N, H10CD10N, D10C
H12C, H12DD12C, D12D
H14C, H14DD14C, D14D
H16C, H16DD16C, D16D
H18CD18C
H21U, H21C, H21DD21U, D21C, D21D
H35C, H35DD35C, D35D
H45C, H45DD45C, D45D
H55C, H55DD55C
H65C, H65DD65C
HDR (děti a rodiče)
P (příchozí)
T (trénink)
Předpis závodí se dle platných Pravidel OB a platného Soutěžního řádu soutěží Východočeské oblasti v OB
Funkcionáři
ředitel závodu Václav Krmaš
hlavní rozhodčí Lukáš Pátek
stavba tratí Jan Potštejnský
Partneři závodu

Hotel Studánka Královehradecký kraj