5. KOLO VÝCHODOČESKÉHO POHÁRU
26. dubna 2014, Slatina nad Zdobnicí, SOOB Spartak Rychnov n. Kn.
Pořadat. orgán Východočeská oblast sekce OB ČSOS
Tech. provedení SOOB Spartak Rychnov n. Kn. (SRK)
Datum sobota 26. dubna 2014
Centrum Slatina nad Zdobnicí, louka u lesa
Trať klasická
Přihlášky do 20. 04. 2014 prostřednictvím přihláškového systému ORIS
(výjimečně na e-mail ivca.filipova@seznam.cz, přihláška je přijata až po obdržení odpovědi)
Prezentace v centru závodu 8:45 – 9:30 hod.
Start 000 = 10:00 hod.
Vzdálenosti
centrum – start do 1000 m
centrum – cíl do 500 m
Mapa 1:10 000, ekvidistance 5 m, revize jaro 2014 , hl. kartograf Josef Doležal, ISOM 2000
Terén Nakloněná rovina ve směru SZ-JV (410-500 m.n.m.) vysočinnského charakteru se zastoupením všech typů průchodnosti porostů, množství porostových detailů včetně podrostu, místy větší množství vodotečí napájejících dva potoky a řeku Zdobnici. Členitější kamenitý svah nad řekou (převýšení 70m) s balvany a drobnějšími kamenitými poli. V části prostoru je pozůstatek po důlní činnosti. Středně hustá síť komunikací. – doporučujeme tejpovat a zakrýt dolní končetiny.
Dodatečné přihlášky ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad (kategorie P a HDR za základní vklad)
Vklady
žactvo, HDR (a kategorie P) 50 Kč
ostatní (a kategorie T)80 Kč
Způsob placení při prezentaci
Zapůjčení SI čipu na prezentaci, 40 Kč
Kategorie
H10N, H10CD10N, D10C
H12C, H12DD12C, D12D
H14C, H14DD14C, D14D
H16C, H16DD16C, D16D
H18CD18C
H21A, H21C, H21DD21A, D21C, D21D
H35C, H35DD35C, D35D
H45C, H45DD45C, D45D
H55C, H55DD55C
H65C, H65DD65C
HDR (děti a rodiče)
P (příchozí)
T (trénink)
Předpis závodí se dle platných Pravidel OB a platného Soutěžního řádu soutěží Východočeské oblasti v OB
Funkcionáři
ředitel závodu Václav Krmaš
hlavní rozhodčí Lukáš Pátek (R2)
stavba tratí Vít Jiroušek (R3)
Partneři závodu

Škoda Auto ZPŠ Slatina nad Zdobnicí Královehradecký kraj