3. kolo Východočeského poháru - krátká trať
4. Včp - Oblastní mistrovství ve sprintu
18. dubna 2015, Hradisko a Rychnov n. Kn., SOOB Spartak Rychnov n. Kn.
Rozpis

Společná část
Pořadat. orgán Východočeská oblast sekce OB ČSOS
Tech. provedení SOOB Spartak Rychnov n. Kn.
Datum konání sobota 18. dubna 2015
Přihlášky do 12. 04. 2015 prostřednictvím přihláškového systému ORIS [krátká, sprint]
(výjimečně na e-mail ivca.filipova@seznam.cz, přihláška je přijata až po obdržení odpovědi)
Dodatečné přihlášky ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad (kategorie P a HDR za základní vklad)
Vklady
žactvo, HDR (a kategorie P) 50 Kč
ostatní (a kategorie T)80 Kč
Způsob placení při prezentaci
Zapůjčení SI čipu na prezentaci, 40 Kč
Předpis závodí se dle platných Pravidel OB a platného Soutěžního řádu soutěží Východočeské oblasti v OB

3. kolo Východočeského poháru - krátká trať/ dopoledne
Centrum Hradisko (7km JV od Rychnova n. Kn.) 50.136N,16.340E
Trať krátká
Kategorie
H10N, H10CD10N, D10C
H12C, H12DD12C, D12D
H14C, H14DD14C, D14D
H16C, H16DD16C, D16D
H18CD18C
H21A, H21C, H21DD21A, D21C, D21D
H35C, H35DD35C, D35D
H45C, H45DD45C, D45D
H55C, H55DD55C
H65CD65C
H70C
HDR (děti a rodiče)
P (příchozí)
T (trénink)
Rank. koeficient 1,00
Prezentace v centru závodu 8:45 – 9:30 hod.
Start 000 = 10:00 hod.
Vzdálenosti
centrum – start do 1000 m
centrum – cíl do 500 m
Mapa Hradisko, 1:10 000, ekvidistance 5 m, revize jaro 2014 , hl. kartograf Josef Doležal, ISOM 2000
Terén Nakloněná rovina ve směru SZ-JV (410-500 m.n.m.) vysočinnského charakteru se zastoupením všech typů průchodnosti porostů, množství porostových detailů včetně podrostu, místy větší množství vodotečí napájejících dva potoky a řeku Zdobnici. Členitější kamenitý svah nad řekou (převýšení 70m) s balvany a drobnějšími kamenitými poli. V části prostoru je pozůstatek po důlní činnosti. Středně hustá síť komunikací. – doporučujeme tejpovat a zakrýt dolní končetiny.
Funkcionáři
ředitel závodu Václav Krmaš
hlavní rozhodčí Vít Jiroušek (R3)
stavba tratí Adam Dusílek (R3), Jan Potštejnský (R1)

4. kolo Včp - Oblastní mistrovství a veteraniáda ve sprintu / odpoledne
Centrum Rychnov nad Kněžnou, Kolowratský zámek 50.166N,16.275E
Trať sprint
Kategorie
mistrovství oblastiD12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21A, H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21A
veteraniáda D35C, D40C, D45C, D50C, D55C, D60C, D65C, H35C, H40C, H45C, H50C, H55C, H60C, H65C
veřejný závod D10C, D10N, D12D, D14D, D16D, D21C, D21D, D35D, D45D, HDR, P, T
H10C, H10N, H12D, H14D, H16D, H21C, H21D, H35D, H45D, H55D, H70C
Rank. koeficient 1,02
Prezentace v centru závodu 3. Včp (Hradisko) 8:45 – 9:30 hod., výjimečně 13:45-14:30 v centru
Start 000 = 15:00 hod.
Vzdálenosti
centrum – start do 500 m
centrum – cíl do 500 m
Mapa Rychnov n. Kn., 1:4 000, ekv. 2 m, revize jaro 2015, hl. kartograf Jan Fátor, ISSOM 2007
Terén částečně historické centrum a starší zástavba v okolí náměstí, zámecký park a drobná městská zeleň, vilová zástavba
Upozornění Zakázáno použití obuvi s hřeby!
Funkcionáři
ředitel závodu Václav Krmaš
hlavní rozhodčí Lukáš Pátek (R1)
stavba tratí Martin Klícha (R2), Jan Potštejnský (R1)